"One or nothing
demands  the system;

"There are always two possibilities",
 
according the butler;

"Tertium non datur"
seems  the philosophical imperative. 

 

hoe kijken wij daar tegenaan ?

TERTIUM NON DATUr

is een filosofisch adagium 
dat zich in veel culturen heeft genesteld 
als een lachend-schaapvirus dat,
naarmate de mens opgroeit, 
bewustzijnsverkramping kan veroorzaken 

als filosofische imperatief is het 'n

bromide  dooddoener    'n formule banale

als (ped)agogische imperatief 'n
criminogeen
argument criminotoire 

voor

environmentality   uemgebungsbildung  
environsmentalité omgevingsverantwoordelijkheid

daarom bieden wij / so we offer you
c'est pourquoi nous vous offrons:

tertium datur / able to gain
a social-economic-policy model for global cohesion

and

a template for lapsarians,
the homo eco universalis

hoop voor de toekomst


een snelle reactie,....any questions or remarks,
... des resonances profondes?
contact-info

tertium datur & able to gain
 faqs

 

wat betekent "tertium non datur" ?

dropper.gif (19095 bytes) een derde mogelijkheid bestaat niet,

oftewel:
 "iets is of goed of fout;
of waar of onwaar"

tertium non datur 
conserveert de heersende redelijkheid tot
ijselijk dunne rationaliteit.
het ontkent
evolutie in complexiteit, oftewel
tijd als groeifactor voor bewustzijn.

 godel´s´telling ontkracht
tertium non datur..
...
gelukkig maar.

Back to Top

Wat betekent "tertium datur"?

airplane.gif (35480 bytes)
"'n derde is gegeven",
oftewel:
twee bestaat, maar er is meer.

tertium datur
is een pijler voor de nieuwe redelijkheid,
  sluitsteen van het verleden.
dome for the past


Back to Top

able to gain ? 

your tertium or tertia make you reliable
in bussines and social contacts.
in fact they assure others that
you are able to gain.


als een tertium gegeven is
in gaingate-termen, krijg je zicht op
het feitelijk sociaal-economisch profiel
van een aanbieder/producent/dienstverlener.
en jouw tertia (mv) kunnen meningsverschillen
of misvattingen oplossen. daarom
ben jij vertrouwen waard.

social faction profile

trybe manhattan / gaingate manhattan


 powered and supported by
dali.gif (21839 bytes) sbw  dali.gif (21839 bytes)  sgm  dali.gif (21839 bytes)

our tertia:
gaingate.htm#tertia


Back to Top

 

why manhattan ?

our global awareness promoting initiative
is called

the manhattan project  3.01

there are dozens of manhattan projects
 untill 2002 distinguished into two categories:

manhattan project 1.01
Dutch merchants acquire a graveyard

for some silver pieces and bottles of booz in
what they called "nieuw amsterdam".
goal:
establish a labour market
for slavery trade on sugar plantations
there are still
manhattan projects 1.xx goin'on
the only map of the dutch manhattan


manhattan project 2.01
US-scientists and politicians developed
secretly the atom bomb.
goal:
establish world peace by bombing
big cities including civilians
.
we considder 9/11 as the last
manhattan project 2.xx
einstein/peace-war/the manhattan project

 

manhattan project 3.01
we dropped the concept of
younger policy
by starting "gaingate" and "trybe"
qualified and worlwide understandable
networks for offering services and
products in the neighbourhood.
goal:
establish a sustainable future for mankind
based on global awareness.

Evocation Universelle

"what serves us, may suit you"

Back to Top

What is ... ?

new.gif (17000 bytes)

the manhattan project

de gelaagde kat


coming soon...

twitter/nl3022
Back to Top

When is ... ?

comingsoon.gif (46103 bytes)

questions
Back to Top

next.gif (28065 bytes)

Back to Top

manhattan     gmlogo_small.gif (1577 bytes)      project
renergetic copyright        
1998    nl  3022 bl 54     last update: 20-10-2019
       
disclaimer