"One or nothing"  demands  the system;
"There are always two possibilities", according the butler;
"Tertium non datur" seems  the philosophical imperative in every culture. 
So where are we ?

TERTIUM NON DATUr

is een filosofisch adagium 
dat zich in veel culturen heeft genesteld 
als een lachend-schaapvirus dat,
naarmate de mens opgroeit, 
bewustzijnsverkramping kan veroorzaken 

als filosofische imperatief

bromide      dooddoener       formule banale

als (ped)agogische imperatief
criminogeen argument criminotoire 

voor

environmentality       uemgebungsbildung       environmentalité

omgevingsverantwoordelijkheid

 

we offer you

tertium datur / able to gain
a social model for global cohesion

what serves us may suit you
a template for lapsarians, the homo eco universalis

a quick response on

Younger Policy

tertium datur / able to gain

tertium & able faqs

  1. Wat betekent "tertium non datur"  ?

  2. Wat betekent "tertium datur" ?

  3. Waarom manhattan?

  4. Waarom "able to gain" ?

  5. What is                    ?

  6. When is                                              ?  

  7.  

  8. .........

  9. ....

  10. .

 

vragen / questions?
email26.gif (14358 bytes)
ask the webmaster

wat betekent "tertium non datur" ?

dropper.gif (19095 bytes) een derde mogelijkheid bestaat niet, oftewel:
 "iets is goed of fout; waar of onwaar"
tertium non datur 
conserveert de heersende redelijkheid tot
ijselijk dunne rationaliteit.
het ontkent
evolutie in complexiteit, oftewel
tijd als groeifactor voor bewustzijn.
 godel´s´telling ontkracht tnd

Back to Top

Wat betekent "tertium datur"?

airplane.gif (35480 bytes) "de derde is gegeven", oftewel:
twee bestaat, maar er is meer.
tertium datur (td) is een pijler voor de nieuwe redelijkheid,
  sluitsteen van het verleden.
dome for the past


Back to Top

able to gain ? 

you = free
  :)2(:  
find 
u=answer=imu

sf profile

dali.gif (21839 bytes)socialdali.gif (21839 bytes)factiondali.gif (21839 bytes)


Back to Top

Why manhattan ?

this question isn´t asked yet

next.gif (28065 bytes)
Back to Top

What is ... ?

new.gif (17000 bytes)
Back to Top

When is ... ?

comingsoon.gif (46103 bytes)
Back to Top

 

julian lucas informary
®© renergetic copyright ©®. all rights deserved.
trybe#manhattan  1998   rotterdam       Revised: 12-04-07.