Heipalenprobleem ?

Op 10 funderingsblokken heipalen staan onze 52 huizen gebouwd.
In die huizen zijn 138 wooneenheden gehuisvest.
Binnenkort start een onderzoek naar de kwaliteit ervan.

Waarschijnlijk worden er problemen gevonden, die verklaren
waarom sommige vloeren wat scheef staan,
deuren niet in het slot vallen,
of
hier en daar scheuren in de muren
zichtbaar zijn.

De tien heipaalblokken rondom
onze binnentuin zijn:

Blok

Huisnummers

Blok

huisnummers

57

8 18

58

31 41

59

19 29

60

7 17

69

1 5

70

2 12

71

14 22

72

24 34

73

36 46

74

48 - 56

van bovenaf gezien:

 

Funderingskracht.nl
 organiseert namens de gemeente
bijeenkomsten voor o.m. alle
bewoners van de Meineszbuurt.
 

De mandeligheid van die blokken
kan een basis zijn voor
volwassen burgerschap

Blok 74
 is inmiddels opgestart.
Voor de eigenaren/bewoners
is een werkmap ingericht