de erasmus onderscheidt zich van de
huismus   ringmus   ultimus & andere vleugelingen  door onder meer
de volgende eigenschappen:

 •   het vrouwtje onderzoekt op initiatief van het mannetje de woonvriendelijkheid van de haar aangeboden habitel voordat tot de stichting van een nest wordt begonnen

 •   ze accepteren in beperkte mate vreemde vogels en 2- tot 4-potigen die niet kunnen vliegen

 •   is gehecht aan buitensoortelijke herkenning en voert soms tot eigen schrik een vreugdevluchtje uit voor de herkenner, die daardoor als medebewoner is aangemerkt

 •   waarschuwt soortgenoten & medebewoners gelijktijdig voor onheil

 •   heeft afkeer van harde & onverwachte geluiden

 •   attendeert op aanvang van de broedperiode door bouwmaterialen te showen

 •   laat bij nestuitbreiding zien, dat niet al het eten voor zichzelf bedoeld is en dat de kids niets te kort komen.

 •   ondersteunt de kids in zelfredzaamheid & zorg voor nestgenoten

 •   voedt & helpt elk onbeholpen jong van de kolonie

 •   wordt gekenmerkt door globale gelijkheid & eenduidigheid met 

 •   unieke gedragskenmerken & een id-versterkend verenkleed

 •  de groep kan een wolkbreuk doorstaan (windoos webvideo)

 

ben je bekend met de eras,
de multimus van het nieuwe westen
maar mis je kwaliteits-data...
mail
trybe#manhattan


de  
hangende tuin van het nieuwe westen

sparrowniche
erasmuskolonie bedreigd 
de erasmusmonitor 

 

Het Bureau Stadsnatuur kondigt een cursus aan voor tweebeners
die in zichzelf de mus herkennen:

Data cursus mus:

1.     theoriebijeenkomst dinsdagavond 27 februari

2.     theoriebijeenkomst dinsdagavond 6 maart

3.     excursie zaterdagochtend 17 maart

4.     excursie zaterdagochtend 24 maart (reserve)

 Graag tot ziens,

Maurice Backera (Bureau Stadsnatuur Rotterdam

            Koos Leidelmeijer (Rotterdams Milieucentrum)

Meer informatie hierover volgt later. Bent u al geïnteresseerd dan kunt zich alvast aanmelden via info@milieucentrum.rotterdam.nl of 010 – 465 64 96. Te zijner tijd ontvangt u dan uitgebreidere informatie over deze cursus, die wordt aangeboden door bureau Stadsnatuur in het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam

de grote huismus
tentoonstelling

 


mussenfilmpjes

id-krediet met behoud van eigenheid

trybe#manhattan        gaingate#manhattan
renergetic copyright          
1998    nl   3022       last update: 18-06-2009

 disc laimer