gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~smc

De beleidsvisie, -kernen en organisatiebeschrijving
zijn overgeplaatst naar
https://gaingate.com/coolbrain/noordholland/minderhedenbeleid_nh/

1. BELEIDSKERNEN

 
1.0    Inleiding
1.1    Doelstelling
1.2    Missie-visie-positie
1,3    Taken
1.4    Doelgroepen
1.5    Opdrachtgevers
 

1.6    Het aanbod
1.7    De strategie
1.8    Terreinbreedte
1.9    Werkgebied
1.10  Prioriteitstelling
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<
de links op deze pagina
verbinden door naar
de nieuwe situatie.
<<<<<<<<<<<<<

 

>>>>> organisatieprofiel         multiculturele visie  <<<<<

smc monitor