generatieve solidariteit

solidariteit tussen leden van systeemgroepen
die zich binnen de bestaande sociaal-economische & bestuurlijke verbanden van
wet- & regelgeving inzetten voor  younger policy, beleid dat direct aansluitend op
de basiseducatie de schoolverlater een actieve plaats geeft in zijn omgeving, gericht
op de versterking & bescherming van zijn id-krediet sec (sociaal economisch cultureel)

solidariteit tussen de jongere & oudere generatie
gericht op de versterking van een globaal zinvol perspectief in een regionale dynamiek.

solidariteit die zichzelf versterkt
door met een beperkt aantal regels & aannames
mogelijkheden te genereren voor de oplossing van een vraagstuk.

 

 

gaingate & trybe
zijn twee modellen voor conversie van een oude naar een nieuwe situatie
omdat ze zijn gebaseerd op generatieve solidariteit,
 is er een optimale waarborg voor succes.
de modellen zijn zowel in de publieke als in de persoonlijke sfeer toepasbaar.

 

 

de basis de baas
methode voor de ontwikkeling & versterking van een breedgedragen buurtbeleid
de buurt als democratisch klankbord

 

trybe#manhattan        gaingate#manhattan
renergetic copyright          
1998    nl   3022       last update: 18-06-2009

 disc laimer