double dutch

nrc 14 januari 2004

"scholen kunnen geweld weren"

kopt de krant, boven een artikel van drs bob van der meer,
verbonden aan een expertisecentrum voor veiligheid.

hij geeft 9 voorwaarden om geweld effectief te kunnen aanpakken,
zodat het naar zijn zeggen geen dweilen blijft met de kraan open.

 9 condities voor interne veiligheid:

 1. formuleer een verklaringsmodel van geweld in termen van oorzaken, gevolgen en mogelijke curatieve & preventieve oplossingen.
   

 2. pakt geweld structureel aan. dus niet ad hoc of incidenteel.
   

 3. ken relevante "wetmatigheden" als "de samenzwering om te zwijgen" die worden gehanteerd in groepen & klassen.
   

 4. leerlingen die voortdurend regels overtreden dient (al dan niet verplicht)  hulp geboden te worden.
   

 5. ontwikkel een goede sociale kaart & een hulpverleningsnetwerk dat adequaat actief is.
   

 6. stel calamiteiten, klacht- & procedureroutes vast en leg ze voor aan alle geledingen alvorens ze vast te stellen.
   

 7. veel geweld speelt zich "verborgen" af. wat zijn de signaleringsmogelijkheden?
   

 8. beleid van aanpak van geweld formuleren en eveneens voorleggen aan alle geledingen.
   

 9. er dienen schooloverstijgende activiteiten te worden ge´nitieerd door ministeries, provincies & gemeenten, die ook onderling hun activiteiten dienen af te stemmen.

even wachten
de  kraan  van  oma drupt

 

 

double dutch
van
oma gent

trybe#manhattan        gaingate#manhattan
renergetic copyright          
1998    nl   3022       last update: 18-06-2009

 disc laimer