idologic

idologisch, idologiek:
universeel toetsbaar op denken & handelen in omstandigheden van vrije tijd & werk.
 

 

 

global consistent (in- & external) in thinking & acting.
 

 

idology  idologie

panarchistic skins:

idogene    idologic   idogain