panarchisme   

leer van de bevestiging en versterking van omgevingsgezag en de begrensde zelfstandigheid van elk individu;
het streven naar panarchie als gegeven toestand (politiek of anderszins).

cf Van Dale, grootwoordenboek der nederlandse taal over anarchie
'versterking' dient verstaan te worden in kwalitatieve zin.

modellen als "gaingate & trybe"zijn panarchistisch, omdat ze universeel kunnen worden ingepast ter verbetering van beleidssystemen, ongeacht de wijze waarop die systemen zich in stand houden, mits het beleidsprincipe is gebaseerd op respect voor de omgeving.

een democratische houding wijst op een panarchistische acceptatie van de omgeving.

burgerlijke ongehoorzaamheid ademt meer anarchistisch;
onburgerlijke gehoorzaamheid is eerder panarchistisch te noemen.

idogene    idogain    idologic  zijn de drie aspecten  waarop de mens panarchistisch beschreven kan worden. het zijn de drie gezichten van  idologie.

het is toenemend gebruik, het curriculum vitae vanuit deze 3 aspecten te beschrijven. (zie ook: trybalium)

 

panarchism

1. the theory that formal government is necessary and good in principle; the doctrine and practice of panarchists
2. panarchy; fusion; warlesness

cf: Webster's Dictionary as it describes the opposite: anarchy

gaingate & trybe are panarchistic models because they are implementable as improving all policy systems.

civil disobedience smells a little anarchistic (ideological);
discivil obedience has a more panarchistic flavour. (idological)

idology is a panarchistic ideology

the united nations should be an panarchistic organisation, serving all nations with ras quality