hôtelieu

herberg voor hooding & rooting vanuit de basisschool-omgeving
 

Een "hôtelieu" is 'n een kosthuis voor hoodgenoten.
Het kan virtueel bestaan als
een "entree met dependances":
kamers,  zolders en andere vrije ruimten
binnen de wijk zijn hiervoor beschikbaar.
D
e centrale is gevestigd in een 24/7-bereikbaar systeem.

Bij de herinrichting van wijken en een toenemende mobiliteit van bewoners,
 kunnen de politieke, sociaal-educatieve en
 religieuze gemeenschappen veel baat hebben bij een reëel hôtelieu in de wijk,
zodat bij eventuele problemen in gezinnen met beperkte woonmogelijkheden
één of meer kinderen in de eigen omgeving even kunnen logeren of er kunnen gaan wonen.
Bij voldoende accommodatie zou, aansluitend op het dagonderwijs,
opvang geregeld kunnen worden, als de ouders buiten de schooltijden werken.

Het hôtelieu heeft als basis,
een aanvullende voorziening te zijn op het gezin,
maar gedacht vanuit het kind en diens omgevingscontext.

De "dependances" worden beschikbaar gesteld door de
eigenaren/huurders in de buurt.
Ze zijn gecategoriseerd en worden door 
onderwijs, moskee,  kerk
samenlevingsopbouw & maatschappelijk werk
benut om binnen de hood een alternatief te bieden,
wanneer voor probleemvolle thuissituaties van hoodgenoten 
(tijdelijk) een snelle oplossing gevonden moet worden,
zonder dat het kind zijn sociaal-educatieve omgeving verliest.

en verder......?

een hôtelieu kan zich bv.
mee-ontwikkelen in de omgeving
zodra de instroom van de basisschool
afneemt, neemt de behoefte toe aan
bijvoorbeeld:
- jongerenhuisvesting voor de wijk
- kleinschalige bejaardenwoning
 


keep informed & denk mee
over dit alternatief voor
"wijkinternaat"     "centrum voor j&g"    "naschoolse opvang"

 

tussen illusie & werkelijkheid

nl 3022

trybe#manhattan        gaingate#manhattan
renergetic copyright          
1998    nl   3022       last update: 18-06-2009

 disc laimer