Phrame Phiny Philology:
de achterkant van het gelijk via de isb-nummers van de bezige bij.

 

1973:     altijd dezelfde

het overdoen   de argwaners    het verdwijnpunt

 

EEN VLAMMENDE SOCIALE AANKLACHT !
                                                       aldus de heer O.B.B, te R.

Wij leven in duistere tijden. Lieden van stand worden ge-
dwongen hun levenswandel onder de korenmaat te plaatsen,
omdat neerdrukkende wetten voortdurend een domper zet-
ten op hun lichtend voorbeeld.

Menig hoogstaand iemand wordt daardoor de kop ingedrukt
en door onbesnaarde gezagsdragers in zijn ontplooiing ge-
fnuikt.

Deze meedogenloze misstand riep sinds lang om een krach-
tig woord, dat hier thans op schrijnende wijze voor ons ligt.
Op ontroerende toon heeft dit werk mij meegesleept op de
martelgang van een onverschrokken heer, die zijn verheven
beginselen fier boven een poel van benepen verordeningen
weet uit te dragen.

 

aamnaakblokje voor younger policy op

virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?