Phrame Phiny Philology:
de achterkant van het gelijk via de isb-nummers van de bezige bij.

 

1982:    een enkel opbeurend woord

de grijze kunsten   de geweldige wiswassen

 

 

'Een enkel opbeurend woord; dat is waar de wereld behoefte aan
heeft,' aldus de heer O. B. B. te R.

Hoge bomen vangen veel wind, zodat de nederige er met lede ogen naar
kijken om spijkers te gaan zoeken op het lage water, waarin ze de zon
niet kunnen zien schijnen.

Menigmaal heb ik nullen van de koude grond de pen in hun gal zien
dopen, om een heer bont te maken, waar een vlekje op zat. Meestal was
het veel geschreeuw om oud ijzer, maar toch!

Hoe gemakkelijk is het niet om een meer verhevene achter zijn rug bij de
neus te nemen! Laat men het in zijn gezicht doen, in plaats van iemand
aan te vallen die hoger staat, zodat hij zich niet verdedigen kan.

Een heer is fijnbesnaard en wanneer hij soms bij het verzetten van
bergen in een parket geraakt, is een enkel opbeurend woord genoeg om
hem weer te laten voortgaan op de ingeslagen weg. Dat is de diepe
boodschap, die dit werk ons te brengen heeft. Het is als zeldzame oude
port, van het zuiverste water,  zodat ik er van gesmuld heb.

 

aamnaakblokje voor younger policy op

virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?