Phrame Phiny Philology:
de achterkant van het gelijk via de isb-nummers van de bezige bij.

 

1969:  een heer moet alles alleen doen

de feunix; de toornviolen; de trullenhoedster.

 

'Een onthullend en schokkend epos'

liet de heer O.B.B, te R. ons telefonisch weten.

 

'Nimmer is de vinger zo onverbiddelijk op een lillende plek in
onze samenleving gedrukt. Het is dan ook met grote ontroering,
dat ik het werk na lezing terzijde bij de port heb gelegd om het
rustig te laten inzinken.
Welk een levensles wordt ons hier geboden !

Dwars door het onbeholpen geknoei van allerlei broddelaars gaat
een heer zijn stille gang door dit werk. Door iedereen verlaten
verricht hij daden die aan het onmogelijke grenzen en die op-
lettende lezertjes tot diep nadenken zullen noden. Het is duide-
lijk, dat deze uitgave licht brengt in de duisternis, die het geschrijf
van de heer Parkinson veroorzaakte. Ik zou het dan ook in ieders
hand willen zien.'

 

aamnaakblokje voor younger policy op

virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?