Phrame Phiny Philology:
de achterkant van het gelijk via de isb-nummers van de bezige bij.

 

1971:       parbleu

voor irwin, rowan, marten, fiona & milou:
het nieuwe denken   de maanblaffers   de bevrijding van sollidee

 

PAR EXEMPLE !

aldus markies Q. X. de C. de B.

Zelden is de opmars van het grauw huiveringwekkender aan het
licht gebracht dan in voorliggend imprimé, dat door prentjes
verduidelijkt is ten behoeve van het ongeletterde janhagel.

Op fel-realistische wijze wordt de platte levenstrant van het
rapaille in al zijn geledingen bloot gewoeld; zodat de nobele
beginselen waarop onze beschaving stoelt door een siddering
worden aangetast. Nochtans is de lezing onthullend voor de meer
voorname lezer. Men diene het werk echter niet aan jonge
lieden in handen te geven zonder toezicht van huisonderwijzer
of gouvernante.

 

aamnaakblokje voor younger policy op

virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?