Phrame Phiny Philology:
de achterkant van het gelijk

1985:   soms verstout ik mij

de zelfkant    de vergelder

 

'Wie de vrijheid neemt heer Oliviers ingenaaide levensgang te
volgen, zal dikwijls zijn navrantige ondervindingen door merg en
been voelen gaan,' aldus de heer J. te B. te R.

Algemeniserend kan ik gelukkig vaststellen, dat hij daarbij meestal uit-
huizig is. Maar in het onderhavige boekwerk spelen zich ook in Bom-
melstein deplorabele toestanden af, waarin zelfs ik op aangrijpende wij-
ze in beslag word genomen. Nu vraag ik U, als U mij permitteert.

Het is dan ook evidentig, dat ik mijn ontslag moest overwegen, wat ik
niet graag doe wegens heer Oliviers gesoigneerde wijnkelder, en het
kwalitiverende rookgerei.

Maar heer Olivier heeft meestal de goedheid een mooie les uit mijn
overweging te trekken, zodat ik mij bij een volgende uithuizigheid ver-
stouten kan geheel te relaxeren. Dit is vooral diverterend wanneer ik
daarbij de criminele belevenissen van mijn werkgever ongestoord tot mij
kan nemen.

Met uw goedvinden moet ik u de lezing van dit boek dan ook van harte
aanrekommanderen!

 

 

aamnaakblokje voor younger policy op

virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?