Phrame Phiny Philology:
de achterkant van het gelijk via de isb-nummers van de bezige bij.

 

1975:   wat enigjes

de giegelgak   de gezichtenhandel   de kwinkslagen

 

De lezing van dit werk kan ernstige gevolgen hebben! aldus de ziel-
kundige drs. Z. te R.

Ik zie dat zo dikwijls in mijn praktijk. Want op doortastende
wijze wordt hier bij enkele proefpersonen onder de drempel
van het bewustzijn gewoeld, zodat alles wat daar onderdrukt
beweegt, aan het daglicht gebracht wordt.

Een baaierd van verschrikkingen treedt ons tegemoet; begelei-
ding door een geschoold agoog is dan ook dringend vereist!

 

 

aamnaakblokje voor younger policy op

virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?