Phrame Phiny Philology:
de achterkant van het gelijk via de isb-nummers van de bezige bij.

 

1974:   zeg nu zelf...

het slaagsysteem   het lemland   de killers

 

Zeg nu zelf...
deelt de heer O.B.B, te R. ons mede.

Het is geen wonder, dat velen tegenwoordig in gezondheids-
omstandigheden verkeren. De krant, de t.v. en andere
communiemiddelen dwingen lieden met een gevoelige her-
senvulling te veel hooi op de horens te nemen, zodat zij
instorten en op een laag peil komen te staan.

Ik voor mij moet mij door een bloeddruk toch al zoutloos
bewegen en daarom sta ik, wat lezen betreft, op een teer
standpunt.

Maar de lezing van dit boek heeft er zand over doen
groeien, en ik kan u dan ook schrijven als heer met her-
wonnen levenskracht.
Is er een betere aanbeveling denkbaar?

 

aamnaakblokje voor younger policy op

virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?