1: rattenvrij, vogels blij

2: folder voor omwonenden, concept voor buren-overleg

buitenzijde folder
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Project Binnentuinen Meineszbuurt
wordt gesteund door:

Bewonersvereniging Meineszbuurt
Buitendienst Gemeentewerken
Roteb Ongediertebestrijding


Uitgave folder:
stichting de binnenweg
www.gaingate.com/fir

 

 

Aan de Omwonenden van

“onze binnentuin”

 

Een binnentuin is meer dan een verzameling achtertuintjes, waar alleen de eigenaar zich af & toe eens druk om maakt.

Een binnentuin is ook:

• Uitzicht van de bovenbewoners

• Broed- & voedselplaats voor tuinvogels

• Onderdeel van ons milieu

• Een mogelijkheid, er met elkaar iets leuks van te maken.
 

 

 

Burg. Meineszlaan, de Vierambachtstraat

de V.d.Palmstraat,        G.v.d.Lindenstraat

 

 

binnenzijde  folder

  Beste
Omwonenden,


Nu de Lente heeft ingezet, vragen wij graag uw aandacht voor de gezamenlijkheid van onze achtertuintjes.

De vogels in onze tuinen, mussen, merels en koolmezen zoeken weer nest- & voermogelijkheden.
Datzelfde geldt ook voor dieren die we liever niet zien in de achtertuintjes, zoals ratten.

Voor de vogels is het van belang, dat we hier & daar bepaalde struiken of boompjes hebben staan. Ook zijn er bij renovaties nestmogelijkheden verdwenen, die in gezamenlijkheid kunnen worden hersteld.
Ten aanzien van “ongedierte” kan er ook met elkaar beter aan bestrijding worden gewerkt.
De Roteb wil ons hierover adviseren.

De Buitendienst van Gemeentewerken willen we vragen voor advies over een totaalplan voor binnentuinbeleid.
We denken daarbij aan diverse aspecten:

Groei & snoei, flora & fauna,
diversiteit & samenhang,

 

Vogelbescherming Nederland heeft veel informatie over stadsvogels en roept de gemeenten en bewoners op, meer aandacht aan vogels in buurten en wijken te besteden.

 

 

 

 

Wij, buren uit de Meineszlaan, willen de boven- & benedenbewoners rondom de binnentuin uitnodigen, mee te denken over een gezamenlijke aanpak.


Met de bewonersvereniging en de gemeentelijke diensten hebben we al contact gelegd.

Via
www.gaingate.com/nl3022/binnentuinen
 
houden we U op de hoogte.
U vindt daar ook een overzicht van diensten & organisaties die ons zouden kunnen helpen.

Els, Kim, Frank, Jan.

 

 

Knip uit & lever in op Meineszlaan 54.

Ik/Wij denken graag mee over een binnentuinplan.

Naam: __________________________

Adres: __________________________

E-mail: ___________@__ __________

Reactie: _________________________

________________________________

________________________________

________________________________


U kunt ook mailen naar:

binnentuin @ gaingate . com

 

fase 3: reacties

NL 3022

kerngroep meineszbuurt