JEUGDBELEID & CULTUURPARTICIPATIE.

Bijdrage aan project 10: van de raad voor culturele samenwerking
van de Raad van Europa: cultural dynamics in regional development.
Bergen, Noord Holland
27 januari 1987

De file is verplaatst naar:

https://gaingate.com/coolbrain/brainstorm/noordholland/jeugdbeleid/jeugdcultuurparticipatie
 


manhattan project 3.01

renergetic copyright   
1998    nl  3022 bl 54  last update: 01-06-2020
 
disclaimer