via www.aid.nl/groendesk heeft els melding gedaan van illegale kap.
inmiddels is de aid al ter plekke komen kijken.
de zaak wordt voortvarend ingezet.
 

Van: els / 22 mei
Aan: binnentuinburen / afschrift melding aid.Melding:
======
Illegale kap monumentale klimop aan de Van der Palmstraat 8a/8b te Rotterdam met ernstige verstoring van vogels (o.a. mussenkolonie, merels en houtduiven) midden in het broedseizoen en vernieling van enkele vogelnesten.

Toelichting:

aan de achterzijde van mijn huis kijk ik op een zijmuur van een 4 verdiepingen tellend pand.
Op deze muur groeide vanaf aanpalende tuinen op de begane grond tot over de dakrand een inmiddels monumentale klimop; een biotoop op zich waar diverse vogels en zelfs vleermuizen fourageerden, hun voedsel vonden, uitrustten en hun nesten bouwden.

Het pand wordt gerenoveerd en de klimop is de afgelopen weken in fasen verwijderd.
Ik en mijn directe buren hebben diverse malen gewezen op het ongelukkige tijdstip van het verwijderen van de klimop. Wij hebben verzocht om te wachten tot na het broedseizoen.Tevens hebben wij gewezen op de lokatie van diverse vogelnesten. Drie maal is het ons zelf gelukt om de werkzaamheden stil te leggen. Desondanks heeft men het werk afgemaakt en op zeer brute wijze de klimop in fasen verwijderd. Van de muur gerukt en in de onderliggende tuin van de buren gegooid/laten vallen en alles daar laten liggen is een betere beschrijving.
De laatste fase van verwijdering was dermate rücksichtlos (een enorm stuk klimop is gewoon van de muur getrokken en als een soort enorme wand in de tuin van de buren gevallen bovenop een struik waarin een merelnest zat) dat voor mij de maat vol is en ik mij tot u wend met het verzoek de eigenaar/uitvoerder/opdrachtgever aan te spreken op deze illegale en dieronvriendelijke aanpak.
Het liefst zou ik zien dat er voor de nog aanwezige vogels minimaal alternatieve nest, rust- en voedsel mogelijkheden worden aangebracht.
Ik en mijn buren hebben van de verschillende fases van verwijdering foto's en filmbeelden gemaakt.
De klimop ligt nu in stukken in de tuin van de buren en zal door de bouwers nog verwijderd moeten worden. Ik vrees dat men daarbij dermate bruut te werk zal gaan dat de nog aanwezige vogels de moed op zullen geven.
 

Ondernomen stappen:
================

  • De aanwezige bouwlieden/verwijderaars gewezen op het broedseizoen en de nestplaatsen aangewezen.
  • Verzocht om de verwijdering uit te stellen tot na het broedseizoen.
  • De wijkagent persoonlijk ingelicht (deze heeft de situatie tussen verwijderings fase 1 en 2 gezien.)
  • De politie een aantal malen gebeld.
  • De verwijderingsoperatie drie maal stilgelegd door te wijzen op de geldende wetgeving omtrent bescherming van vogels en verstoring van het broedseizoen.
    De eerste maal door op de uitvoerders af te stappen die een steiger bouwden en hen aan te spreken.
    De tweede maal door uitvoerders die inmiddels een hoogwerker hadden gehuurd aan te spreken.

Wij dachten dat het belang van de vogels toen wel doorgedrongen was.
Echter op zondagmorgen eerste pinksterdag ging men verder en werden de eerste nesten vernield. Ondanks het feit dat ik de uitvoerder toen aansprak en dringend verzocht om toch tenminste op te passen voor de aanwezige nesten. Ook vandaag tijdens de laatste fase heeft mijn buurman wederom getracht de vogels te beschermen.
Tevergeefs.
Er valt nog meer over te zeggen, doch ik ben bang dat het verhaal te lang wordt en u dit niet meer leest.

uit: email van els aan trybe manhattan
trybe manhattan doet na overleg met wijkagent erik melding van overlast bij de deelgemeente.

filmpje van trybe manhattan

 

NL 3022/Binnentuinen