trybe#manhattan


rotterdam, 21 januari 2004                                               nl 3022 bl 54/t#m/amg/wieken.doc

koepelberg

Amg-archief: ordner/gading; computer: documenten/gading/wieken.htm

gading

Locatie-manager "Op eigen wieken" i.a.a.: Anne-Marie Dickhoff

 

 

Aan het Management van "De Gading"
via: de Locatiemanager "Op eigen Wieken"
griffioen 15,
2353 sh  leiderdorp

betreft: internetcommunicatie

Geachte heer/mevrouw,

Al enige jaren participeert mijn zus Anneke tot haar tevredenheid in diverse activiteiten die de staf van "Op eigen wieken" organiseert.
Op bijeenkomsten als de zomerbarbecue en de nieuwjaarsreceptie merken we, dat de groep, maar ook de leiding een positieve invloed hebben op de grip & structurering van haar dagelijks bestaan.

Ze heeft mede daardoor in relatief korte tijd haar computervaardigheden weer kunnen herstellen en typt "met haar kleine klauwtjes sneller dan de dominee kan bidden", zoals een groepslid het onlangs uitdrukte.

Binnen de groep "Op eigen Wieken" wordt al twee jaar gesproken over de mogelijkheden van Internet als middel voor communicatie tussen groepen onderling en tussen groepsleden & familie.
Agenda, rooster, hulpadressen en groepsactiviteiten/deelnemerskrant kunnen zo voor direct betrokkenen gemakkelijk bereikbaar worden gemaakt.

Ook de democratisering & toegankelijkheid van een organisatie als "De Gading" zou erbij gebaat kunnen zijn.

Maar goed, ondertussen zijn de computers van de groep vernieuwd en klaar voor het web.
Een definitief besluit over een budget voor aansluiting op het (intra-/inter-)net lijkt echter niet genomen te kunnen worden.

Wilt U er intern eens aandacht voor vragen, zodat de groep wellicht haar eerste jubileum (de groep bestaat deze zomer 5 jaar) online kan aankondigen aan familie & vrienden?

Met hoogachting & een vriendelijke groet
namens trybe#manhattan,

 

(Jan van Hensbergen).

 


de koepelberg-clan                                                        het koepelberg-archief