amg-koepelberg/archief.vh/1951/
akte van schuldbekentenis met hypotheek

 

Hendricus Samuel, zonder beroep, wonend te Noordwijkerhout, Hereweg 7.

leent van

Marie Antoinette Haerens, zonder beroep, wonend te Sassenheim, Julianalaan 12

7.000,00

zekerheidsstelling: het recht van eerste hypotheek op:

Het woon- & winkelhuis met bakkerij, garage en bergplaats aan de Zeestraat met al hetgeen als onroerend daartoe gerekend behoort te worden, sectie E2322 (elf aren en dertien centiaren)
met uitzondering van het gedeelte, groot ongeveer drie aren, dat op 26 oktober 1950 is verkocht.

vraag:  die 3 aren, waren die voor augustinus ?

16 april 1952 wordt deze schuldbekentenis met hypotheek door
de erfgenamen van Marie Antoinette aan Johannes Hufner verkocht.
amg-koepelberg/archief.vh/1952-04-16/akte van cessie/houtzagers