/archief.vh/

 

akte van overdracht firma

Hendricus & Samuel verklaren,

zodat bij verbetering van deze gezondheidstoestand de huurovereenkomst zou eindigen,
en bij verslechteren of aannemen van het karakter van een chronische ziekte, de eigendom van de zaak met bijbehorende roerende goederen, door de zoon zouden worden overgenomen, tegen vestiging ener lijfrente ten bate van zijn ouders;

de gezondheidstoestand van de Vader thans aanleiding geeft tot uitvoering van het voorafgaande, daarom deze akte:

 

Hendricus Samuel, zonder beroep,
wonend te Noordwijkerhout, Hereweg 7.

draagt over aan

Samuel Leonardus, brood- & banketbakker,
wonend te Noordwijkerhout, Zeestraat 7:

 

De Bakkerszaak met goodwill, gevestigd te Noordwijkerhout aan de Zeeweg, alsmede het woon- & winkelhuis met bakkerij, garage, bergplaats en grond, gelegen te Noordwijkerhout aan de Zeestraat nummer 7,
sectie E2981: 8 are, 50 centiare.

De Firma wordt voetstoots overgedragen, in de staat waarin het zich bevindt, vrij van hypotheek &c,
met uitzondering van een eerste hypotheek, groot 15.000,00.

Hendricus verkreeg het eigendom door overschrijving op 21 april 1909 van "kwijting voor de kooppenningen"

De koop/verkoop is aangegaan tegen een vestiging van lijfrente (60,00 per week), een verplichting die door koper kan worden overgedragen aan NL-Bank te Rotterdam.

Alle broers & zusters verklaren kennis te hebben genomen van de overdracht van perceel E2981 en de bakkerszaak tegen overname van de hypotheek alsmede vestiging van een lijfrente, groot 60,00 per week.
In verband hiermee verklaren zij, deze overdracht in geen enkel opzicht te beschouwen als een gift cf BW 969.