stichting
de binnenweg

stimulering & ondersteuning van initiatieven op het gebied van cultuur,  welzijn & beleid

 

Onderwerp

Wijkraden, burgerschap en participatie

Archiefcode

NL3022/dbdb

Datum

12 februari 2021

Bijlage

De Basis De Baas in de Meineszhood 

Aan:
Het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam,
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam.


Geacht College,

In het weekend van 7 februari 2021 lazen we in het NRC-katern Rotterdam het artikel van Marjolein Kooyman over de moeizame ontwikkeling van de wijkraden. Volgens een evaluatie van de Erasmus Universiteit komt een “somber beeld” naar voren.
Daar wij ons sterk betrokken voelen bij het ontwikkelen en versterken van nieuw beleid, gebaseerd op omgevingsverantwoordelijkheid, wilden we spontaan een notitie schrijven voor de betrokken wethouder, mevrouw B. Katthmann,
Bij nadere beschouwing van het artikel lazen we echter, dat uw Wethouder tot 13 februari deze functie uitoefent.

Daarom beperken we ons tot bijgesloten memo, een praatpapier voor uw College en de betrokken ambtelijke dienst.

Wij hopen dat U uw plannen voor een nieuw soort wijkraden spoedig weer voortvarend kunt doorzetten en dat onze memo U daarbij van nut kan zijn.
Voor nadere informatie houden we ons graag aanbevolen. We verblijven daarom

Met Hoogachting en een vriendelijke groet,


(Eugène W.D.M. Kortekaas),
secretaris
Stichting de Binnenweg.