voorzijde meineszlaan bij zware regen (2001-07-07)
midden in de plas ligt een afvoerput;
de rand van het trottoir ligt iets hoger dan de vensterbank.

de afvoerput lijkt

  1. verstopt

  2. te weinig capaciteit te hebben

  3. te "communiceren" met de afvoerput in de tuin

na de bui: vijver op de stoep