achterzijde meineszlaan, tijdens
de bui van 18 juli
lastig te zien: de mat ligt al onder water,
de keukendeur raakt de waterrand
er kletter water omlaag over de dakrand
en spetters springen hoog op.

het terras loopt vol

de terrasafvoer ligt lager dan
de afvoer in het trottoir aan de voorkant.