kneword.gif (3488 bytes)

nieuwe gedachten zoeken nieuwe woorden zoeken nieuwe gedachten


De meeste gedachten zijn al duizend maal uitgesproken. 
Woorden & zinnen raken sleets.
Daarom zoeken we nieuwe klanken om te inneren,
frisse woorden om te her-inneren.

 

kneword description: a known sound for an idea you knew
exgregisch buiten de kudde, uit stekend
gaingate modem voor investeren organiseren informeren
globaliteit universeel plausibele normaliteit
idogain toetsbaar door derden op gain-principes
idogeen omgevingsbewustzijn versterkend
idologie universele ideologie, vanuit individueel bewustzijn
idologisch universeel practisch toetsbaar op denken & handelen
instandigheden intrinsieke, te onderscheiden omstandigheden
ioi formule formule voor investeren, organiseren & informeren
lapsarian bewoner van virtuele ruimte
netto tijd de tijd die vrij van ras-verplichtingen rest
normaal op normaliteit gebaseerd handelings- & gedragspatroon
normaliteit gediscrimineerde werkelijkheid van individu of groep
oio code op integriteit onderzoekbaar, code voor gaingate
oma-profiel gainmate-profiel: ontwikkeling motivatie & affiniteit
peripatrisch rondom het domein, in de grensgebieden van het vertrouwde
prelapsarian iemand of iets van voor de tijd van de laptop
ras-tijd tijd voor rust, arbeid & sociale verplichtingen
renergetisch het toenutten van renergie of vrije omstandigheden
renergie vrije massa & informatie in beweging
trybe renergetische woongroep / woongroep als gaingate
 

try to member, before to remember.

lees knews2day om deze woorden in hun context te zien,
deze lijst uit 1998 wordt bijgewerkt in gaingate.com/knewords