bones5.gif (87180 bytes)questions
blowin' in the wind

hanging in the air, just above your head,
or hummin' between your ears,
as long as you know ...

 

some are shimmy, some are shiny,
some're rooted 'fore consciousness raised.

 

Vragen over gaingate & trybe#manhattan krijgen direct aandacht via een public box in knews2day

Vragen over l'essence de l'Ítre, het wezen van het zijn, in het perspectief  van individueel omgevings-welzijn of dat van een groep of organisatie, kunnen  in een vip-traject gezet worden

 

top 25
questions waiting for an answer