B82.16: 9
  RAAD VOOR JEUGD EN JONGEREN
  IN DE PROVINCIE NOORD - HOLLAND

 

 INVESTERINGSPLAN NAJAAR 1982Vooraf
De investeringsruimte zal grotendeels gebruikt worden om een tekstverwerker aan te schaffen.
Daarnaast zijn er nog enkele wenselijk-/noodzakelijkheden van financieel minder omvangrijke aard.
De investeringsruimte is voorzichtig opgezet en het risico, geconfronteerd te worden met
"onvoorziene kosten" is nagenoeg afwezig.

De tekstverwerker

Tijdens de informatie-fase is uitgegaan van vijf functies die de apparatuur zou moeten kunnen
uitoefenen, t.w.:

 1. eenvoudig teksten verwerken
 2. eenvoudig selecteren en sorteren van het adressenbestand
 3. rekenen (i.v.m. onder andere budgetbewaken en Onderzoek)
 4. kaartenbakfunctie voor het docu/info-systeem
 5. verwerken van onderzoeksmateriaal.

Vanuit deze functies kunnen de volgende minimale en maximale criteria worden gesteld:

Deze criteria zijn zowel hard- als software gericht en stellen de volgende minimale eisen:

Hardware


Software

De minimale configuratie bestaat derhalve uit:

 1. De centrale verwerkingseenheid.
  Deze bevat een systeemgeheugen van 64 - 128 Kb, en is programma-georienteerd.
 2. Een beeldscherm dat visueel toegang geeft tot het systeemgeheugen.
 3. Een toetsenbord om signalen en data in het systeemgeheugen te brengen.
 4. Een diskette-station om programma's en data in het systeemgeheugen te kunnen brengen,
  data op te kunnen wegschr1jven, of floppy's te kunnen overschrijven.
 5. Een printer om gewenste teksten te kunnen uitschrijven.


Het aanbod van bovenomschreven basis-configraties is bijzonder groot.
Een aantal verder strekkende overwegingen leidt tot beperkingen:


Voor een basisconfiguratie die voldoet aan de gestelde eisen, zijn de volgende aanbiedingen gedaan:

 
Merk  CVE  DS   BS PR  PRIJS   Incl. BTW
0c/CPT 8510   96 K 2 x 300 K 54 R / 80 T   45/s 43,507
Veenman 100 128 K 2 x 160 K 24 R / 80 T   55/s 46,050
Exxon 520 128 K 2 x 600 K 20 R / 80 T   35/s 36,238
Rank Xerox PF 128 K 2 x 600 K 24 R / 80 T  351s 32,266
Rank Xerox FF 128 K 2 x 600 K 60 R / 80 T  351s 40,868
Philips 7001 128 K 2 x 300 K 31 R / 80 T   40/s 34.240
IBM optie 1 256 K  2 x 284 K 25 R / 88 T   40/s 36.844
IBM optie 2 256 K  2 x 980 K 66 R / 88 T   40/s 44.980
 
CVE = Centrale Verwerkings Eenheid, capaciteit in Kilobites
  DS = Diskette Station, Capaciteit in Kilobites
  BS = Beeldscherm, aangegeven in Regels en Tekens
  PR = Printer, aangegeven in tekens per seconde


Bij bovenstaande aanbiedingen zijn inbegrepen een 2-vaks "sheet feeder",
papiertoevoerapparaat, en een geluiddempende kap voor de printer.

De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen ongeveer 10% van de hardware-prijs.

Een eenvoudige tekstverwerker. is reeds verkrijgbaar voor f. 18.000,--.
Een redelijke wordprocessor ligt rond de f. 28.000,--

De prijzen van Océ en Veenman zijn inclusief uitgebreid tektstverwerkingsprogramma.
Bij de overige komt die software er nog bij (voor ongeveer f. 5.000,--).

In willekeurige volorde maken Océ, Philips, Rank Xerox en IBM een zeer goede indruk,
waarbij IBM het meest geavanceerd is.Overige wenselijk- en noodzakelijkheden voor het kantoor:
- Wandmeubel voor de vergaderruimte                     2.500
- Vergadertafei met goede stoelen stafruimte           1.200
- Verlichting in administratie en vergaderruimte         1.000