op de valreep

INLEIDING

Dit rapport is de afronding van de eerste fase der werkzaamheden die de adviescommissie zich heeft gesteld om tot een advies te kunnen komen aan het provinciaal bestuur inzake de planning en programmering van het sociaal-cultureel werk met betrekking tot het jeugd- en jongerenwerk, het club- en buurthuiswerk en het peuterspeelzaalwerk.

Dit rapport bevat een inventarisatie van de instellingen die in de provincie een steunfunctie uitoefenen voor de genoemde werksoorten, kortweg de "aanbodzijde" genoemd.

De tweede fase bevat een onderzoek onder "vraagzijde" naar de behoefte aan steun, de ontvangen steun en ondersteuning en de waardering daarvan.
Deze fase hoopt de commissie af te sluiten op of rond 14 april 1982.

De derde fase zal worden afgesloten met een adviesrapport aan het College van Gedeputeerde Staten, dat op of omstreeks 1 mei 1982 zal worden aangeboden.

Dit onderzoeksrapport is gebaseerd op enquÍtemateriaal, dat door de commissie in samenwerking met het Instituut voor Ondersteuning Democratische Planning (het IODP) is geordend en becommentariseerd.
In de procedure is een hearing met de steunorganisaties opgenomen, welke op 31 maart 1982 is gehouden.
Na de verwerking van de commentaren heeft de commisssie het rapport definitief vastgesteld.

Haarlem, 7 april 1982

 

Het totale veld is onderverdeeld in zes categorieŽn.

  1. Algemeen Jeugd- & Jongerenwerk
  2. Bijzonder Jeugd- & Jongerenwerk
  3. Methodisch Jeugd- & Jongerenwerk
  4. Jongerenwerk Vak- & Standorganisaties
  5. Kindercentra
  6. Politiek JongerenwerkHieronder de beschrijving der onderscheiden categorieŽn,
waarvoor de volgende indeling is gebruikt.

1.    OMVANG VAN HET VELD

2.    DOELSTELLINGEN

3.    MIDDELEN
3.1. Personeel
3.2. Vrijwilligers
3.3. FinanciŽn

4.    INHOUD VAN HET WERK

5.    DE DOELGROEPEN

6.    HET BEREIK
6.1. Gerichtheid op de werksoorten
6.2. Het werk- en werfgebied
6.3. De omvang

7.    SAMENWERKINGSVERBANDEN & OVERLEGVORMEN

8.    KNELPUNTEN

9.   TOEKOMSTVISIE

10. REGIONALISATIE

11. PROBLEMEN VAN & VOOR JONGEREN

12. ALGEMENE CONCLUSIES


Per categorie is een werkgroep van de commissie aan de slag gegaan om de gegevens van de enquÍte te verwerken tot een concept deelrapport.
Het resultaat daarvan vormen de betreffende hoofdstukken in dit rapport.