gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~vva

 

1992-01-24, Rotterdam

Geachte heren,

onze brieven hebben elkaar waarschijnlijk kruislings ontmoet op een of ander postkantoor, ondanks uw snelle schrijven is uw brief pas begin januari door mijn bus gevallen, wat waarschijnlijk te wijten valt aan de jaarlijkse hausse aan post rond die tijd.
Ofschoon wij over enkele onderwerpen van mening verschillen begrijp ik uit uw schrijven dat u, als bestuur 'goede vriend' wilt worden, hetgeen financieel vijftig gulden (voor uw rekening) betekent. U maakte ƒ 112,50  over op mijn rekening, dus dan blijft er nog ƒ 62,50 over. Daar ik door u in kennis gesteld ben van de omvang van het bestuur (drie) zou ik het bedrag als volgt willen besteden. Tweemaal ƒ 25,- voor twee vriendschappen, nu bent u alle drie vriend zo zou ik kunnen zeggen . De overgebleven ƒ 12,50 zal ik besteden aan het 'vrienden van Allard-feest' en hierbij complimenteer ik u met uw vrijgevigheid en bedank voor uw schrijven.
Tot slot wil ik mij excuseren voor mijn late reactie, door privé-omstandigheden was ik helaas niet in de gelegenheid om u eerder te schrijven.

 

hoogachtend,

Allard Budding

 

P.S. Ik hoop dat u akkoord gaat met de regeling zoals hierboven geschetst, omdat u uit drie bestaat heb ik hiertoe besloten i.v.m. de surprises etc., vandaar dat mijn zo gekoesterde halve vriend hierbij helaas afvalt, excuses hiervoor.