gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~vva

 

1993-01-11, Rotterdam

Waarde (goede) vriend(in)

allereerst een gelukkig nieuwjaar gewenst!

Voor sommigen onder u zit de vriendschap er op, ware het niet dat u nog recht hebt op enige vriendschapsbeloften mijnerzijds, zoals bijvoorbeeld het 'Vrienden voor Allard-feest'
Wees gerust, het komt er allemaal aan, zij het met enige vertraging.

Toen u Ī een jaar geleden deze vriendschap met mij aanging, kreeg u o.a. een brief waarin geschreven stond dat u als U de vriendschap wilde beŽindigen een half jaar van tevoren mij diende te schrijven en tevens, dat dit moest gebeuren in minimaal vijftig woorden, zoniet dan zou de vriendschap als vanzelf in het daarop volgende jaar worden voortgezet. Hierin is verandering gekomen. In het volgende vriendschapsjaar veranderen nogal wat dingen en misschien wilt U daarom de vriendschap alsnog wel beŽindigen. Vandaar dat U te zijner tijd een brief van mij ontvangt, waarin ik U het een en ander uit de doeken zal doen omtrent de nieuwe vriendschap, na het lezen ervan kunt U zelf beslissen of U weer een nieuw vriendschapsjaar met mij aangaat of het voor gezien houdt. Hierbij benadruk ik dat U derhalve beter nog geen geld kunt overmaken!

 

In de hoop dat het goed gaat, groet ik U hartelijk!

Hoogachtend,

Allard Budding