Verzonden: donderdag 3 augustus 2006 19:10
Aan: 'trybe manhattan'
Onderwerp: RE: id-recht

 

Beste politiek geÔnteresseerde burger,

Wij hebben via het internet geconstateerd dat je goede ideeŽn hebt over de politieke koers die Nederland zou moeten varen.

Wij willen julilie daarom uitnodigen om jullie standpunten op de wikipolitiek te plaatsen. We hebben alvast een pagina voor jullie gemaakt:

http://wikipolitiek.nl/wiki/index.php/Lijst_Stichting_de_binnenweg

De wikipolitiek is een website over de standpunten van de politieke partijen. Op deze website kan iedereen de inhoud wijzigen en aanvullen.
Hierbij gebruiken we de zelfde software als de wikipedia, de online encyclopedie.
Op de wikipolitiek hebben we nu een apart hoekje ingeruimd voor de standpunten van individuen en ngo's die geen politieke partij zijn.

Het voordeel voor jullie is

* dat je standpunten door veel mensen en politici worden gelezen,
* d
e wikipolitiek is gratis in gebruik, zonder advertenties,
* d
e mogelijkheid bestaat dat bestaande politieke partijen je standpunten overnemen in hun eigen partij programma's.

Wikipolitiek is eenvoudig in gebruik en de beheerders kijken op de achtergrond mee om je te helpen.

Waarom bieden wij deze dienst gratis aan ? De wikipolitiek wordt gratis aangeboden door de continue directe democratie partij (CDDP). De CDDP is een nieuwe partij die meedoet aan de verkiezingen zonder inhoudelijke standpunten. Op de CDDP website kan door de leden van de CDDP worden aangegeven welke standpunten van de politieke partijen ze willen volgen. Wij hebben de wikipolitiek opgezet zodat de CDDP leden goed op de hoogte kunnen zijn van de standpunten van de politieke partijen, zodat ze een goede keuze kunnen maken.

Ik hoor je te zullen treffen op de wikipolitiek!

Met vriendelijke groet,

Rob Verboom
www.Wikipolitiek
.nl


Geacht CDDP-bestuur,
 
Hoewel U nog geen deel uitmaakt van de Tweede Kamer (TK), informeren wij ook U graag over het voornemen van stichting de binnenweg, een burger-initiatief te entameren. Uw ideeŽn over de directe democratisering sluiten er goed op aan.
 
Uit informatie van de TK is ons gebleken, dat de volksvertegenwoordigers graag vooraf op de hoogte worden gesteld. Zij kunnen dan eventueel veel werk besparen.
 
Nu er vervroegde verkiezingen zijn en ook alle partijen graag voeling houden met wat er in de samenleving speelt, leek het ons goed U nu reeds op dit voornemen te wijzen. Mogelijk kunt ook U hier iets mee in uw programma.
 
De essentie is:  Rechten gaan aan plichten vooraf.
ID-plicht gaat in bij 14 jaar.
ID-recht gaat in bij het verlaten van het basisonderwijs, dat de leerling daartoe kwalificeert.
Nadere informatie gelieve U aan te treffen op onze site:
 
www.gaingate.com/id
 
Wij hopen, dat U aan dit initiatief aandacht kunt besteden en verblijven, namens stichting de binnenweg,
 
met vriendelijke groet,
 
Trybe Manhattan