Van: Mulders E. tweede kamer d66]
Verzonden: maandag 7 augustus 2006 16:17

Aan: trybe manhattan
 

Beste Trybe Manhattan,

Dank voor uw e-mail.

Uit uw e-mail begrijp ik dat u van plan bent dmv een burgerinitiatiatief een onderwerp op de parlementaire agenda te zetten. Uit uw e-mail en uw website wordt mij echter niet geheel duidelijk wat het onderwerp precies is. Misschien kunt u uw idee en uw vraag aan ons nader uitleggen.

Met vriendelijke groet,

Etienne Mulders
Beleidsmedewerker Onderwijs, Vreemdelingenzaken, Integratie en Ontwikkelingssamenwerking Tweede Kamerfractie D66
Tel: 070-3182634
Fax: 070-3183625
www.d66.nl