Van: Landelijk Partijbureau Groen Links [partijbureau@groenlinks.nl]
Verzonden: maandag 14 augustus 2006 13:06

Aan: trybe manhattan
Onderwerp: [Fwd: Re: [Fwd: burgerinitiatief id-recht]]

 

Beste mensen,

Dank voor jullie mail. We zullen jullie initiatief met belangstelling
volgen en blijven graag op de hoogte. Zoals jullie weten gaat ons deze
materie GroenLinks zeer ter harte. We wensen jullie dan ook veel succes
met het vervolg!

Met vriendelijke groet,

Henk Nijhof
Partijvoorzitter GroenLinks
www.groenlinks.nl

030-2399900