Van: Peter Boogaard [p.boogaard@partijvoordedieren.nl]
Verzonden: dinsdag 15 augustus 2006 9:54

Aan: trybe manhattan
Onderwerp: burgerinitiatief

Geachte heer/ mevrouw,

Op dit moment kunnen wij ons niet actief verdiepen in dit
burgerinitiatief en zullen daarom ook niet participeren. Wij wensen u
desondanks veel succes.

Met vriendelijk groet,

Peter Boogaard
Partij voor de Dieren
secretaris