"groepscohesie-spel"
jongens & meisjes vanaf groep 6 (klas 3) krijgen in 1970 gemengd les
groepspelletje tussendoor

babara timmers, wim hogerwerf, martin zethof, ... ......
esther ..... & jos ........