creatief spel in de aula

(als de meisjes handwerkles hadden)


ruimteverkenning met de ogen dicht.

 

 
uitbeelden van opdrachten die groepjes elkaar gaven


ybe de klerk beeldt met zijn groep een
tankstation uit