The Saints

waar de top der duinen
in de Zanderij verdwijnt....

en de eerste aanleg van het
Como-meer verschijnt