RAS

Regionaal Acceptabele Standaard 
R
egional Acceptable Standard

opgesteld door de inwoners,
gehanteerd door de politiek.

 

RAS-kwaliteit

RAS voor het kwalificeren en duurzaam globaliseren
van leefomstandigheden.
wonen, werken
of
voorzieningen voor de vrije tijd.
zie ook ras-plichten 

 

RAS quality

 RAS to qualify and sustainably globalise
 the
human environmental conditions 
instandings