17 juli 1987 11.45 vertrek met Marcel, Agnes, Ton, Frank, Désirée, Margreet en Piet naar Kassel-Documenta
19 juli rond 12.00 retour met afscheidsdiner rond Veenendaal

 

datum nog niet gevonden:

Welkomstlied bij een onverwacht feest:

Een levensgenieter-, een man van het glas,
Geen Jantje van Leiden, geen heer met een das
Een keiharde werker, soms echt wat te hard
een knaap die zijn lichaam dag in dag uit tart.

Een feestneus die wenst hij nooit, nergens te zijn.
Voor 't voetlicht wordt Jan als een truffel zo klein.
Hij spreekt vaak bedachtzaam, van hem geen groot woord,
maar al rondjes gevend toch licht'lijk ontspoord.

Jan, een lied van kameraden
is iets waar jij door versteent.
Toch een minzame aubade
van een schare die het meent.
Jouw gezelschap doet ons deugd
je bon mots verschaffen vreugd.
Rampspoed, griep of tegenslag,
altijd weer die smalle lach.

De Bordeaux antichambreren
en de oven wordt al heet.
Voel de avond reeds vibreren
hier heerst straks beschaafde keet.
Jan, neem plaats, geniet, hoor toe
voeg er wat je wilt aan toe.
Vijfhonderd is een fraai getal.
en de reden van dit bal.

 

Amsterdam, 21 juni 1989

Beste Kassel-gangers,

Hoewel dit tropische weer uitnodigt tot het op een terrasje achterover leunen met een glas gekoelde witte wijn losjes In de hand, hebben wij onze agenda vastgelegd op het mateloos kritiseren en consumeren van Kunst. Eén juli, het is bijna weer zover dat de Inmiddels beruchte Kassel-groep (die overigens steeds meer aanhang krijgt) musea onveilig maakt, Kunst-mandarijnen uitperst, de fundamenten van architectonische monumenten genadeloos bloot legt en restaurateurs tot wanhoop brengt met hun debating power en drilboor-argumentatie.

Welke In zelfgenoegzaamheid wegzinkende stad moet het nu weer ontgelden?

Het organiserend comité heeft gemeend dat de hoofdstad de twijfelachtige eer mag genieten om door de Kassel-groep te worden doorgelicht. Redenen genoeg voor een werkbezoek aan het door zomerse touristen geplaagde Amsterdam.
De NRC van zaterdag j.l. maakte immers melding van het centrum van Amsterdam als boomtown voor miljoenen-bouwprojecten, terwijl omliggende wijken ondanks renovatie-activiteiten verpauperen. Het lot van de buitenwijken lijkt bezegeld.
Maria-verschijningen worden waargenomen, rozekrans bedevaartgangers gesignaleerd: het Is de hoogste tijd dat wij orde op zaken stellen.
Ons programma zal zich derhalve niet beperken tot het welvarende centrum, alwaar het Stedelijk museum dikbuikig In de zon ligt te soezen: pas na een omtrekkende beweging door de archaïsche restanten van een teloorgaande architectuur zullen wij tot het decadente hart doordringen.

Vanzelfsprekend zullen wij ook aan de toestand van de inwendige mens aandacht schenken. Niet de mondaine etablissementen als het Excelsior of de Kersentuin, culinaire giganten met microscopische porties Nouvelle Cuisine, zullen hun gastenboek door ons getekend zien. Wij zullen vertoeven In de aangename vergetelheid van 't Stuivertje of de Koriander (beide zijn mindere doch meer betaalbare goden).

Programma voor 1 juli 1989:

Voor de reservering van het restaurant is het noodzakelijk dat wij weten wie er meegaat en wie verstek laat gaan (ontoelaatbaar !). Wij stellen daarom voor dat een ieder uiterlijk maandagavond ons daarover bericht.

Beste Bon-vivants, tot zaterdag 1 juli !!!

Een hartelijke groet,
Agnes & Marcel

 

Alphen 7-1-1990

Hooggeëerd publiek.

Een nieuw Kasselgroep-evenement staat voor de deur. Achter de schermen hebben wij lang en onafgebroken, maar zoals een goed theater-mens betaamt, onzichtbaar aan de voorbereidingen hiervan gewerkt.
De Kasselgroep heeft de vorige keer met omtrekkende bewegingen, gebouw en navelstarend getracht de neergang van de metropool in kaart te brengen.
Om grip te krijgen op de algemene verloedering, vercommersialisatie, machtsmisbruik, en andere narigheid van ons Hoofdstedelijk Centrum, zien wij ons genoodzaakt door te dringen tot de wortel van het kwaad: De mens zelf.

In concreto stellen wij voor gezamenlijk in de volgende volgorde, de volgende menselijke aspecten onder de loupe te nemen: -het yuppiedom, lichaamstaal, status, eenzaamheid, volksvermaak, de inwendige mens, en de onvoorspelbaarheid van het menselijk gedrag.

Met andere woorden: wij verwachten jullie om 10.30 uur in de coffeeshop van Metz en Co, Leidsestraat hoek Keizersgracht. Vanwaar wij om 11.00 uur uiterlijk zullen vertrekken. Degenen die menen voor de "terrasjes"-gedragstudie van de yup meer tijd nodig te hebben, adviseren wij dan ook dringend eerder te komen.
Tenslotte: omdat in het programma een avondvullende voorstelling is inbegrepen, is het voor ons belangrijk te weten wie er meegaat.
Dus als je verhinderd bent, laat het ons zo snel mogelijk weten.

Met de allerhoogste achting,

Caput technische dienst F.E.L.I.C.E.S.      Corpus public relations: T.O.N.V.

PS:
Omdat de tocht uitsluitend het centrum beslaat, is het verstandig je auto zodanig te parkeren dat hij de hele dag en avond kan blijven staan.

 

Ede, 7 februari 1992

Dear Johnny
Dit is wat je noemt een 'op de valreep'-brief': Lineke en ik staan op de drempel van een nieuwe uitdaging (je weet, volgens Marcel ben ik karakterologisch een zogenaamde sensation-seaker) want morgenochtend vertrokken we gewapend met een televisie-camera naar Hongkong en Vietnam. Wellicht heb ik je al eens verteld dat verschillende omroepen belangstelling hadden getoond: zou het niet aardig zijn die betrekkelijk persoonlijke kranten- en weekbladen-reportages eens te "vertalen" naar televisie? De KRO was de eerste die met een aanbod kwam (met bovendien de grootste garantie voor een eigen manier van werken), en dus wordt het een Brandpunt/reporter-onderneming.
Onze taakverdeling is precies hetzelfde als in het geval van een reportage voor een blad als HP/De Tijd: ik ben verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de feature, Lineke houdt zich bezich met de visuele zijde daarvan. Ze heeft de afgelopen weken geleerd met Super VHS-video te jongleren; nu maar hopen dat het ook in Zuidoost-Azië lukt.

Ons onderwerp is min of meer per ongeluk actueel. Al twee maanden geleden begonnen we met de produktie van een item over Vietnamese bootvluchtelingen die -na enkele Jaren in vluchtelingenkampen te hebben doorgebracht- terugkeren naar Hanoi. We zullen ze eerst in Hongkong interviewen, vliegen dan vooruit naar Vietnam, en vangen ze op als ze een paar dagen later arriveren. Het tweede deel van de reportage betreft dan hun eerste week in Ho Chi Min-country. Uiteraard is het slechts een poging tot het maken van iets wat op een professioneel produkt moet lijken, maar we hoeven onszelf nooit te verwijten dat we het niet hebben geprobeerd.

Je brief verbaasde ons op prettige wijze. Dat je de koers van je in de ogen van vrienden soms al te solitaire levenswijze verandert, stemt ons -vergeef me de term- in zekere zin, gerust. Jou iets meer omgeven weten door mensen die je een warm hart toedragen is simpelweg een fraaier beeld beeld dan het plaatje van de kluizenaar in de Noordwijkerhoutse vrijgezellenflat die zo zelden van zich laat horen. Mocht je door deze zinnen denken dat er ooit van medelijden sprake was, schrap die mogelijkheid dan direct. Jij bent altijd te eigenzinnig en krachtig geweest om in aanmerking te komen voor de categorie Zielepoten.

Wat is er verder te melden?

Take care, Jan. Een goede verhuizing.
Met vriendengroet,

(Frénk)