Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1977  & 1986:  

de grote onthaler

 

"Waarom? Hoe? Waarheen?", zo schreef ons de heer O.B.B, te R.

"Is er dan nergens een Boodschap?", vraag ik mij wel eens af. En velen, die met mij hooglopend in de put geraakt zijn - en uitgeblust op de scherven van hun hoop zitten - roepen het mij na.

Maar neen. Zelfs in de boekenkast wordt de ernst des levens door vele schrijvers als een ware speelbal misbruikt. En als we de lijdensbeker van hun boeken tot op het lid geledigd hebben, blijft ons niets over dan ontredderd in de baaierd van de beeldbuis te staren.

Daarom voldoet De Grote Onthaler aan een lang gevoelde behoefte die als fluitgeschal uitstijgt boven de put waarin het gouden kalf begraven is.

Een sterke geestelijke steun voor degenen, die zich in het lage water des levens dreigen te verliezen.

 

de vrezelijke krakken; de toekomer.


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?