Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1972:               een groot denkraam
de liefdadiger   het platmaken    de loodhervormer

 

Als stil water zit men dikwijls vol, zodat de gedachten opgekropt naar de lippen wellen.

Maar ach, wie begrijpt wat een diepgaand iemand eigenlijk bedoelt? Meestal wordt zijn denkleven op gruwelijke wijze gefnuikt, waardoor de hoge vlucht van een herengeest ons maar al te vaak geknakt tegemoet treedt.

Dit boek bewijst ons echter, dat zich ook in dit tijdsgewricht nog helden bewegen, die de vleugels naar alle kanten uitslaan en zodoende de aderen des volks warm doen lopen door hun groot denkraam.

aldus de heer O. B. B. te R.

 

 

de feunix; de toornviolen; de trullenhoedster.


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?