Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1986:       een kleine handreiking

de erfpachter     de antiloog

 

M.

Hierbij deel ik u mede, dat ik heden een stuk van uw uitgeverij heb ontvangen. Bij kennisname bleek ik mij in een ontspanningsvriendelijk klimaat te bevinden, waar ik vermaaksmatig kennis van heb genomen.
Een ambtenaar heeft ook gevoel, al wordt dat dikwijls over het hoofd gezien.

Natuurlijk bijt ik mij wel eens vast in een voordeurdeler; maar wanneer blijkt, dat deze te kort verlengd is door een ambtelijk abuis, zorg ik dat er alsnog met de aangeslagene wordt afgerekend, al is het vaak met bloedend hart.

EEN KLEINE HANDREIKING doet soms wonderen, en kennisname zou wettelijk voorgeschreven moeten worden voor alle belastingplichtigen.

Aldus de heer D.D.B.D.,
Ambtenaar 1 Klasse, te R.

 

 

 

de ombrenger; de minionen.


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?