strip   5946:

 

"'Stop!', jammerde hij..........Zal héél slecht aflopen. Kracht van het donkere
is aan het opkomen!'

'Toen?', mompelde Iet verbaasd. Hij kreeg echter geen antwoord op
deze verstandige vraag.

 

 

 


karakter 33

TOEN / de terugtocht

De kracht van het donkere is aan het opkomen;
de kracht om terug te trekken is nog niet verloren.