Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

hier ligt een mooie taak

de gekikkerde vorst       de unistand

'In rustige tijden als deze hebben de meeste lieden het toch maar goed, denk ik wel eens,'
deelt de heer O. B. B. te R. ons mede.

Door een zorgzame overheid worden ze in het genot gesteld van de wieg tot het graf. En als er wel eens zorgen zijn, staan barmhartige diensten als de Hulp voor Onbehuisden of het Leger klaar om met de hand over het hart te strijken.

Maar altijd zijn er misstanden, die tussen de wal en de sloot in de lucht hangen. Hoe dikwijls wordt het oor van de oplettende heer niet getroffen door een stille hulpkreet. En als hij dan met versnelde tred de pas inhoudt, ziet hij maar al te vaak een ongelukkige, die de grond verloren heeft, zodat hij weet, dat daar een mooie taak voor hem ligt - en dát is, wat dit diepspittende boek ons te zeggen heeft.

Hierin wordt de onopgesmukte loftrompet gestoken, die de eenzame weldoener als balsem in de oren klinkt, zodat het niet in zijn boekenkast mag ontbreken.

 

 

 

de atlantiër; het huilen van urgje; de hopsa's.


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?

 

 

 
virtuele hangplek voor oplettende levertjes.
dickerdack plaza, meineszhood, rotterdam