Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1983:    met uw welnemen

de grote barribal     de blijdschapper     het losgetrilde inzicht.

 

'Dit werk was het grootste van de 34 delen der Nederlandse letterkunde,'
aldus de heer O.B.B, te R.

Het oog wil ook wat, zei mijn goede vader altijd, en daarom heb ik het zo vaak door deze gigant laten glijden, dat het me duizelde door de denkwijdte, die het aantrof. Het klimaat veranderde echter, en vele lezers kiezen eieren voor hun geld, wanneer ze het gelag moeten betalen.

De uitgever heeft dit heel fijn aan de tand des tijds gevoeld, en het werk versimpeld tot de eenvoudige pracht die thans voor ons ligt. Ik meen, dat het ogenblik gekomen is om in het voorbijgaan even stil te staan bij de lessen, die er uit getrokken kunnen worden.

De eerste is, dat men de geest van een monumentale foliant niet kan terugbrengen door het inkrimpen van zijn drukwerk. Men kan hem niet met de kluiten waaruit hij gewassen is, in het riet sturen, als men begrijpt wat ik bedoel. Hij blijft levensgroot voor ons opstijgen, omdat hij meer talent heeft in zijn hele lichaam dan in zijn pink.

En de tweede les bezint zich nog steeds op de onbetaalbare waarde van het dienend element in onze samenleving, dat 'Met uw welnemen' in de schijnwerpers van het daglicht staat.

 

 

de herenopstand; de hachelbouten; de bommellegende.


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?