Phiny's Philology:
de achterkant van het gelijk

 

1975:   wat enigjes

de giegelgak; de gezichtenhandel; de kwinkslagen

 

De lezing van dit werk kan ernstige gevolgen hebben!
aldus de zielkundige drs. Z. te R.

Ik zie dat zo dikwijls in mijn praktijk. Want op doortastende wijze wordt hier bij enkele proefpersonen onder de drempel van het bewustzijn gewoeld, zodat alles wat daar onderdrukt beweegt, aan het daglicht gebracht wordt.

Een baaierd van verschrikkingen treedt ons tegemoet; begeleiding door een geschoold agoog is dan ook dringend vereist!

 

 

 

de doffe doffer; de zwelbast; de slijtmijt.


virtuele hangplek voor
bewoners & betrokkenen van pc-area
nl 3022, de meineszhood, rommeldam,
waar marten toonder & phiny dick
bijna honderd jaar geleden opgroeiden.

 


marten toonder
"
de grootste rotterdammer"
?