concept invitatie nieuwjaars-meeting meineszbuurt
papier: 180 grams, A4 tweezijdig bedrukt; A5 gevouwen

 

voorzijde:

Bewonersgroep Meineszlaan & -Plein
Opgericht april 1992

In april 2008 zullen we het 15-jarig bestaan van onze bewonersvereniging vieren.
De oprichters zullen in het bekende zonnetje worden gezet en de Kerngroep Meineszbuurt zet haar plannen uiteen voor de komende jaren.

Voorts in de plannen voor 2008:

• Inrichting rotonde Meineszplein
• Inrichting Milderplein
• Opzoomeren
• Zandbakkenplan
• Buurtouders rond de rotonde
• Monitorgroep Veiligheid

Helaas hebben wij onze website www.meinesz.info onverhoopt moeten staken.
Via http://www.gaingate.com/nl3022/forum/index.htm  houden we U tijdelijk op de hoogte.
U vindt daar een post-formulier om U op te geven voor de bijeenkomst.
U kunt U ook opgeven via email: meineszbuurt@gaingate.com 
 


Bewonersgroep Meineszlaan & -Plein

Onderwerp: Nieuwjaarsbijeenkomst, 20 januari 2008.


Geachte Bewoners,

Graag nodigen wij U allen weer uit voor onze traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst, die ditmaal een bijzonder tintje krijgt.

Zoals U wellicht nog weet, is op de buurtvergadering van afgelopen zomer een Kerngroep ingesteld, die ging nadenken over een werkbare organisatie voor onze buurt.
Die groep is meermalen bijeen geweest en kan een plan voorleggen, waarmee we een bredere basis kunnen krijgen voor onze activiteiten.

Reden genoeg voor de Bewonersgroep Meineszbuurt, van de Nieuwjaarsontmoeting dit keer een feestelijke vergadering te maken
Ook de bewoners van de aangrenzende straten zijn van harte welkom.
Zie binnenzijde voor meer informatie.
 

In verband met de zaalinrichting & catering verzoeken we U, deze strook ingevuld te bezorgen:
Burg. Meineszlaan nummer ..

Ja, ik / wij komen ook met .. personen (waarvan .. kinderen onder de 12)
Naam:
Adres:                                          telefoon:                           email:                  @

binnenzijde:

De bewonersgroep Meineszlaan & -Plein wenst
alle bewoners van de buurt

 

vrede

&

vreugde

in

2008

 


20 januari 2008 om 14.00 uur

nieuwjaarsbijeenkomst
bewonersvereniging
meineszbuurt

plaats: Ontmoetingsruimte, Burg. Meineszstraat 4
 Agenda:

1. ontvangst & (her)kennismaking
2. activiteitenoverzicht 2007.
3. plan kerngroep
4. benoeming bestuur
5. feestelijke afronding (17.00)

 

 Speelt U muziek of wilt U ons iets laten horen/zien, neem dan contact op via onderstaande strook, of via email.

Suggesties voor de nieuwjaarsbijeenkomst of bewonersvereniging:
  •  

  •  

Wilt U meedenken over de buurt,
meldt U aan bij het ontvangstcomité op 20 januari

 

kerngroep 5