toelichting

 

Deze mapsite is in ontwikkeling als "inhoudelijk concept voor een buurtwebsite"
(initiatief 609, van de bewonersgroep meineszbuurt)

Een groot probleem is, bijeen te komen voor overleg, kortweg: tijd.
Vandaar dit virtuele motto: de buurt bestuurd. alle activiteiten kunnen nu in eigen tijd online wat beter gevolgd en verslagen worden.
Daarmee houden we wat makkelijker elkaar op de hoogte en kunnen we in tijd iets winnen.

 

twee keer per jaar is er een algemene bijeenkomst, daarnaast zijn er diverse projecten, waar bewoners in participeren.

Om er een paar te noemen:

 opzoomeren,   buurtouders,  monitor veilig & schoon,
nieuwjaar-meeting voor bewoners,  pleinverfraaiing
en de kerngroep buurtbeleid

Er wordt dus al veel energie gestoken in de verbetering van de buurtbeleving.
Het in beeld brengen daarvan schept mogelijkheden voor co÷rdinatie & kwaliteitsverbetering.

Doelstelling van de bewonersgroep, die al vijftien jaar actief is en zich daarom wat beter wil gaan organiseren:

uitgangspunten webstijl:

  1. kindvriendelijk & begrijpelijk voor ouderen
  2. uitnodigend & informatief voor nieuwe bewoners
  3. startpagina voor buurtbewoners
  4. agenda voor buurtorganisaties

 

Vanuit
gaingate#office
werken we ook in realtime aan dit voorontwerp.
rond 17.00 staat de koffiemachine stand by voor overleg.

de nocbox werkt natuurlijk ook.

alternatief www.buurtlink.nl is nog niet besproken
bewonersvereniging  www.hetnieuwewesten.nl is ook nauwverwant.

 

ons uitgangspunt voor een participatie-code is vooralsnog:

  1. voor & door bewoners & belanghebbenden
  2. geen belangen-binding dan met bewoners en leden
  3. klankbord voor buurtbeleid