Suggesties ter verbetering van de verkeerveiligheid van de Burgemeester Meineszlaan:

 1. Begin laan vanaf Middellandstraat tot de eerste zijstraat Adriaan MUlerstraat een richtingsverkeer maken.
  Het verkeer moet de laan wel uit kunnen, sluipverkeer kan dan niet de Meineszlaan als alternatieve route kiezen (i.pv. de daarvoor door de gemeente bestemde Beukeisdijk). Hiermee beflemmer je de doorstroom van de wijk niet (de zijstraten kunnen allen bereikt worden)
  De hulpdiensten die altijd vanaf Burg. Meineszplein komen kunnen ook vrij door de gehele wijk rijden.
  Je houdt hier alleen het verkeer mee tegen dat deze wijk ook niet als bestemming heeft, volgens bestemmingsplan van de gemeente.
   
 2. 2a Ophogen van de verkeersdrempels om naleving van de 30 km zone te stimuleren
  2b Aanbrengen van zebrapaden (wellicht op de verkeersdrempels) om kindveiligheid te vergroten.
  Bovendien moeten chauffeurs bij een straat met specifieke oversteekplaatsen langzamer rijden om te kunnen zien of er mensen over willen steken. Ook dit zal de snelheid doen afnemen en de naleving van de 30 km zone bevorderen.
   
 3. Het beter tot uitdrukking laten komen in de bestrating dat het hier een 30 km zone betreft, bijvoorbeeld door de belijning aan te passen, het aangeven van de maximum snelheid op de bestrating, borden met er spelen hier kinderen etc.


Groet, Wendy

Van Jeroen:

 1. Optische versmalling door aanleg van fietssuggestiestroken.
  Dit wordt de laatste tijd veel toegepast in Rotterdam, recent op de Heemraadsingel. Meestal is er dan ook wel sprake van een hoofdfietsroute, ik weet niet of dat het geval is met de Burg. Meineszlaan.
   
 2. Plaatselijke versmalling(en) door vernauwingen in de straat. Een mogelijkheid is plaatsing van eilanden waardoor ter plekke maar 1 auto tegelijk kan, de fietsers kunnen links en rechts ervan doorrijden. Het verkeer moet dus dan op elkaar wachten om elkaar te kunnen passeren.
   
 3. Plateau's ter hoogte van de dwarsstraten. De weg wordt verhoogd voor een bepaalde lengte, een soort brede verkeersdrempel. Dit dus ter aanvulling op de bestaande drempels. Voordeel hievan is ook dat het verkeer vanuit de dwarsstraten wordt geremd (Lydia!)
   
 4. Ander type verkeersdrempel. Een ander type verkeersdrempel waar grotere wagens (zoals brandweerwagen) makkelijker over heen gaan maar personenauto's flinks moeten afremmen. Wat wel wordt toegepast zijn een soort kunststof heuveltjes.
   
 5. Eénrichtingsverkeer (zoals jullie ook al noemen)
  Dit zou het doorgaande karakter vanaf de Vierambachtstraat blokkeren. Aandachtspunt is wel of er dan niet meer sluipverkeer ontstaat via andere straten zoals de Adrien Milderstraat. In deze optie zullen omliggende straten meer verkeer moeten verwerken.
   
 6. Doodlopend: Bv door afsluiting aan één van uiteinden van de straat. Deze situatie is ook zo gecreeerd bij de Graaf Florisstraat. Dit is een zelfde type straat, dan zou dat hier wellicht ook kunnen. Nooddiensten zouden door een bussluis kunnen gaan bv (gat in de weg).


Gr Jeroen Bleijs

Verkeer Meineszbuurt